Coaching Rozalija Hartman

Definicija International Coach Federation (ZDA) je, da je coaching interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov-

Coach v pogovoru s klientom uporablja posebej izbrana vprašanja. Ta vprašanja vzpodbujajo globoko razmišljanje, iskanje notranjih virov, ter odkrivanje možnosti in strategij. Coach v procesu nikoli ne predlaga rešitev ali sugerira klientu. Coach izključno vzpodbuja miselne procese klienta, s katerimi sam pride do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko težje ali pa morda celo ne bi. Verjame v klientove potenciale.

Glavni namen coaching procesa je zmanjševati prepreke do ciljev in tako zagotoviti kar se da največjo uspešnost posameznika. Posamezniku pomaga, da v polnosti uporabi svoje vire in potenciale.

Teme in področja osebnostne coaching obdelave so lahko različne, tudi takšne katerih coach ne pozna. Edinstvena značilnost coachinga je dejstvo, da coach nima odgovorov. Coach tudi ne rabi strokovnega znanja, ki ga (morda) ima stranka. Coach deluje le na predpostavki, da ima stranka vse vire, ki jih potrebuje, vključno s sposobnostjo, da odkrije in uporabi svoje lastne vire.

Komu je coaching namenjen

Coaching je namenjen posameznikom, parom, ki želijo delati na sebi in aktivirati vse notranje potenciale za doseganje lastnih ciljev. Coaching je uporabna tehnika za pomoč na katerem koli življenjskem področju. Lahko je to npr.  na partnerskem področju, spolnem, osebna uspešnost, poslovna uspešnost. Prične se z delom na osebnem področju, pozitivne posledice pa so opazne na vseh področjih.

Kako coaching poteka

Proces coachinga je prilagojen hitremu tempu današnjega časa, poteka po telefonu, v obliki 30 minutnih pogovorov.

Coaching formula

Ko gre za reševanje problemov, so eni ljudje pri tem bolj uspešni, drugi manj. Tim Gallwey je odkril coaching formulo, ki opiše razmerje med sposobnostmi in uspehom posameznika.

Uspešnost = sposobnosti – motnje

Formula na preprost način pove, da se uspešnost posameznika lahko poveča tako, da odkriva svoje  potenciale in povečuje že znane sposobnosti in hkrati odstranjuje motnje oziroma ovire. Coach vsako srečanje pomaga klientu s posebnimi tehnikami odkriti njegove skrite potenciale. Hkrati pa tudi odpravlja tiste motnje, ki izhajajo predvsem iz njega samega, kot na primer omejujoče prepričanje, da ni sposoben. Razmislite, kje ste zdaj in  kaj si želite doseči. Kje so vaši potenciali in motnje? Ste pripravljeni priti na svoj zastavljeni cilj?

Kaj mi coaching prinese

 1. usmerjeno fokusiranje,
 2. boljše odločanje,
 3. več kreativnosti,
 4. večje ravnovesje med  privatnim in poslovnim življenjem,
 5. večja učinkovitost
 6. boljša izvedba aktivnosti
 7. večje  zadovoljstvo na vseh ravneh življenja
 8. večja jasnost
 9. boljše delovanje
 10. lažje doseganje ciljev
 11. boljši odnosi
 12. boljša samopodoba

Vas zanima več ali pa se želite dogovoriti za prvo uvodno srečanje brez obveznosti.  Pokličite ali pišite mi. Preizkusite kaj je coaching in se nato sami odločite ali je coaching primeren za vas.